VI TÍNH HÙNG DŨNG: Phương pháp mở mã Service các loại TV

Google
Tìm trên Web HDCoomputer

Phương pháp mở mã Service các loại TV

Phương pháp vào Service TV Sony

1: mở nguồn chính trên máy, bấm phím " Power " trên Remote để đặt máy về chế độ chờ.
Máy ở trạng thái chờ, ấn lần lượt các phím ( ấn một cách dứt khoát ) trên Remote
DISPLAY - 5 - VOLUME(+) - POWER ON

2: Sử dụng nút 1: tăng chức năng
nút 4: giảm chức năng
nút 3: tăng giá trị DAC
nút 6: giảm giá trị DAC
Khi vào Service, nhấn phím 1 liên tục ( rất nhiều lần ) đến khi nào hiện dòng
OPTB 000 IALL 000 service 50 2
đến đúng dòng này, nhấn phím 1 đến 6 lần
lần 1 dãy 3 số không vị trí thứ 2 đổi 001 khi đó dãy 3 số không vị trí thứ 3 tương ứng 79
lúc này nhấn phím 3 để số 79 thay đổi = 079
làm 6 lần tương tự như thế
Ta có bảng như sau:
001 079
002 112
003 08 ( dòng này giử nguyên )
004 114
005 015
006 079
làm xong các bước trên lưu vào IC nhớ:
Ấn phím MUTE trên Remote màn hình hiện chữ: Write
Ấn phím 0 trên Remote: các số 0 và 50 dưới chữ Write chớp lên, máy đã được lưu nhớ
Bật máy vào Menu khi ấy đã có dòng hệ D/K nổi lên, chuyến tiếng về D/K, máy đã hoàn thành

I - Mở Service cho các máy Panasonic

1. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC21V50R2, TC-25V50R, TC-21GF10R
Bạn hãy chú ý nút Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp
Nếu ta bấm nút Service này một lần => Sẽ đi vào chế độ chỉnh phụ cho mầu sắc, độ sáng, độ tương phản, cân bằng loa, chỉnh bass treec, chỉnh chiều cao, chỉnh tâm ngang cho màn ảnh .
Nếu ta bấm nút Service hai lần => Máy sẽ đi vào chế độ chỉnh cân bằng trắng cho đèn hình .
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service

2. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29GF95R, TC-29GF85R..

Trong các máy này không có nút Service trên vỉ máy nhưng có chân Service trên IC vi xử lý .
Để vào chế độ Service ta làm như sau :
+ Hút rỗng chân Service ( chân số 3 ) của IC vi xử lý
+ Đấu từ chân 3 ( sau khi đã hút rỗng ) xuống mass qua trở 100K
Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service

3. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-16S80R, TC-16S09
Vào chế độ Service như sau :
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần
Ở máy này có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
+ Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
+ Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi

4. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21S100R, TC-2185R, TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R, TC2985R

Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
=> Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút Timer trên điều khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa

Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
+ Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
+ Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi

5. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09

Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Chuyển đổi chức năng bằng các phím số 1,2,3,4 và5 trên ĐK từxa, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
=> Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút ấn số 5 trên điều khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần
Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
+ Để khoá phím ta bấm Volume về số 15, bấm Timer trên ĐK từ xa là 30phút, sau đó bấm đồng thời nút Recal trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
+ Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi

6. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TX-29GF10

Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service trên IC vi xử lý.
Để vào chế độ Service ta làm như sau :
+ Đấu chân Service chân số 32 của IC vi xử lý xuống mass => sẽ đi vào chế độ Service
Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service

7. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29V30R

Để vào chế độ Service ta làm như sau :
+ Đấu từ chân Service ( Chân số 56 ) xuống mass qua trở 56K
Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service

8. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09

Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút + trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Bấm nút F để thay đổi

9. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21P24 ( Thái Lan)

Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút + trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Bấm các phím 1,2,3,4 trên điều khiển từ xa để điều chỉnh.

10. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC 21KS99/21P09, TC-16M09Q


Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Service
Dùng các phím 1,2,3,4 trên điều khiển để điều chỉnh .
Thoát khỏi chế độ Service bằng phím số 0

11. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P20V (phẳng )

Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời nút Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Service
Dùng các phím 3,4 trên điều khiển để thay đổi chức năng chỉnh
Dùng phím Volume + và Volume - để tăng giảm

12. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P11R (phẳng )

Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Dùng phím 1,2 trên ĐK từ xa để thay đổi các bảng
Dùng phím Volume +, Volume - để tăng giảm giá trị .

II- Mở Service cho các máy JVC

1. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC-C14Z, C21Z , AV-G21MX, AV-G21ME, AV-14MW

Ấn đồng thời hai phím Display và Pic.mode trên điều khiển từ xa => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím +, - trên điều khiển từ xa Tăng giảm bằng các phím ▲▼ trên điều khiển từ xa.

2. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC Model AV-21L83-VT, AV-21L83B-VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT

Ấn đồng thời hai phím Display và Picture trên điều khiển từ xa
=> màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím ▲▼ trên điều khiển từ xa
Tăng giảm bằng các phím + và - trên điều khiển từ xa. Thoát khỏi chế độ Service bằng phím Display

III - Mở Service cho các máy Sharp

1. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 14VJN1, 16VJN1, 21VJN1, 14VR2, 21VR2

Vào chế độ Service bằng cách : Chân 37 của IC Vi xử lý được gạt lên mức cao liên tiếp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
Xoá chế độ Service bằng cách gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm
Bấm số 9 trên ĐK từ xa để về chế độ bình thường

2. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 16JN1

Phương pháp vào chế độ Service :
=> Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service
Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm

IV - Mở Service cho các máy Toshiba

1. Phương pháp mở " Service " trên các loại máy TOSHIBA

Phương pháp vào chế độ Service :
=>Bấm phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa
=> Bấm tiếp và giữ phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa sau đó bấm Menu trên máy sẽ hiện bảng Service
Bấm nút CH để thay đổi mục chỉnh
Bấm nút Volume +, - để tăng giảm mục chỉnh.
Bấm P.OFF để nhớ và thoát khỏi chế độ Service

V - Mở Service cho các máy SONY

1. Phương pháp mở Service trên các máy SONY KV-J21MF1, KV-2168, KV-J21TF8, WEGA-21M80, KV-TG21M80/HA21M80

Với các máy Sony việc mở Service và cân chỉnh chủ yếu thực hiện trên điều khiển từ xa

Phương pháp đi vào chế độ Service
=> Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng điều khiển từ xa , tiếp theo :
=> Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) => Power On
Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
+ Bấm nút Mute ( chữ Service biến thành chữ Write) + Sau đó bấm số 0
+ Sau đó bấm Power off

2. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV206W2, 25GS10, KV-14GP3, KV-21ST10, KV25HR1
Phương pháp đi vào chế độ Service
=> Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng điều khiển từ xa , tiếp theo :
=> Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) => Power On
Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
+ Bấm nút Mute
+ Bấm nút Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 có thể không cần bấm phím này )
+ Sau đó bấm số 0
+ Sau đó bấm Power off
Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc.

3. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV25DJ

Bấm vào lỗ Service ở trên máy dưới jắc cắm an ten, bấm và giữ phím này trước khi bật công tắc nguồn chính => sẽ đi vào chế độ Service .

Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
+ Bấm nút Mute
+ Bấm nút Tuner(2)
+ Sau đó bấm số 0
+ Sau đó bấm Power off
Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc.

VI - Mở Service cho các máy HITACHI

1. Phương pháp mở Service trên các máy HITACHI

Bấm và giữ phím AV-TV phía trước của máy sau đó mới bật công tắc nguồn chính của máy => cho đến khi xuất hiện màn hình cân chỉnh .
Bấm phím ^, ∨ để thay đổi chức năng chỉnh Bấm phím < , > để tăng giảm chức năng chỉnh . Bấm Recall để nhớ các chức năng điều chỉnh Bấm MENU để thoát

VII - Mở Service cho các máy SAMSUNG


1. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-3366, CS-5366, CS-3866, CS-5066, CS5085, CS-5039, CS-2177, CS-2299, CS-569

Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( Cách nhau không quá 3 giây )
POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON
Bản Service sẽ được hiển thị
Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume

2. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-202, CS16V2/KS1A-3866, CS21M6, CS15A8XW, CS-20H2, KS1(cool.gif

Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( cách nhau không quá 3 giây )
POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON
Bản Service sẽ được hiển thị
Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume

VIII - Mở Service cho các máy LG

1. Phương pháp mở Service trên các máy LG

Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2, OPTION3, OPTION4
Bấm phím ^, ∨ để chọn mục điều chỉnh Bấm phím <, > để tăng giảm

IX - Mở Service cho các máy DEAWOO

1. Phương pháp mở Service trên các máy DEAWOO 15U5F

Phương pháp đi vào chế độ Service
Đặt kênh ở số 91 Vào Menu điều chỉnh độ nét về 0 Bấm nhanh trên ĐK từ xa các phím SKIP => MOVE =>MENU
Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm

X - Mở Service cho các máy TRUNG QUOC

1. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC sử dụng IC giải mã LA76810
Bấm phím " EDIT " trên điều khiển từ xa sẽ đi vào chế độ Service
Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để tím OPTION1 và OPTION2
Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm
Bấm phím " EDIT " lần nữa để thoát khói chế độ Service

2. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC 21S09 đời 2004 dạng 6-4-8-3
Bấm lần lượt các phím trên ĐK từ xa PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Bảng Service Factory sẽ xuất hiện
Dùng các phím P+/P- để chọn mục
Dùng phím Volume để tăng giảm

3. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC đời mới .

Giảm Volume về 0 Bấm đồng thời phím có hai mũi tên ngược chiều nhau trên điều khiển từ xa và phím Volume (-) trên máy => sẽ đi vào chế độ Service
Dùng các phím P+/P- để chọn mục
Dùng phím Volume để tăng giảm

XI - Mở Service cho các máy BELCO

1. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 14BS88, 21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X
Bấm Volume về 0
Bấm và giữ MUTE trên Tivi đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển => Màn hình Service xuất hiện
Nhấn tiếp nút DISPLAY sau đó bấm lại các bước trên để đi vào các mục chức năng

2. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH4X, 21BH75
Chọn chương trình 12
Bấm nút Volume trên điều khiển từ xa về 0 sau đó bấm nút MUTE trước khi hiển thị Volume bị mất => chữ D MODE sẽ xuất hiện trên màn hình.
3. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BL5
Bấm nút RECAL trên Điều khiển từ xa ( Bước 1)
Bấm nút Volume trên Ti vi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2)
Bấm nút RECAL trên Ti vi một lần nữa : Hiển thị màn hình chữ FACTORY ( Bước 3)
Thực hiện lại các bước 2 và 3 để đi vào các chế độ chỉnh khác nhau

4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO C21BE21C, C21BE21D và C21BE29, C21BE28X

Bấm và giữ phím Volume (-) trên Ti vi đồng thời bấm phím DISPLAY trên ĐK từ xa => Màn hình đi vào chế độ Service
Sử dụng các phím 10X, phím số 2, số 0 để thay đổi các chức năng chỉnh
Tăng giảm bằng các phím Volume

4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH02X, 25BH02X và 29BH02X
Chọn kênh 12
Đổi đến kênh 38
Bấm nút MENU đến POS LOCK
Bấm lần lượt các nút MUTE => 1 => 2 => 3 => 8 trên điều khiển từ xa sẽ đi vào chế độ Service

XII - Mở Service cho các máy HANEL

1. Phương pháp mở Service trên các máy HANEL DTC2162S
Phương pháp đi vào chế độ Service
Tháo điều khiển từ xa ra
Kích vào các nút còn bỏ trống là các nút dành cho các chức năng khác nhau của chế độ chỉnh Service

XIII - Mở Service cho các máy TCL

1. Phương pháp mở Service trên các máy TCL - 1475
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/-- hoặc phím TV-AV sẽ thực hiện các cân chỉnh cho máy
Bấm PRO để thay đổi chức năng Bấm Volume để điều chỉnh

XIV - Mở Service cho các máy VTB


1. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1410, A1419, A2110, A2119
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm CH để thay đổi chức năng
Bấm Volume để điều chỉnh
Bấm tắt nguồn trên ĐK từ xa để thoát

2. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1611, A1621, A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,
F2140Y, F2141Y, F2142
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE " Menu
Bấm phím Q.VIEW
Bấm phím MUTE để vào Menu Service
Bấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác  Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh
Bấm phím VOLUME để tăng giảm
Bấm MENU để thoát khỏi Service

3. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921
Tắt công tắc nguồn chính
Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-) trước mặt máy
Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh
Bấm phím VOLUME để tăng giảm

Sẽ có ích cho bạn

1 nhận xét:

Lên đầu trang
Xuống cuối trang